AA Transport-Service A/S

Service


AA Transport-Service er en moderne lager- og distributionsvirksomhed med moderne rampefaciliteter samt tidsvarende håndteringsmateriale, såsom gaffeltrucks og el-stablere.

Ud over laste- og losseopgaver via vore ramper, tilbydes ligeledes losning fra siden. Skal der håndteres tungt gods, som vores materiale ikke kan håndtere, har vi indgået aftale med en ekstern leverandør af løftemateriale, sådan at vi, som udgangspunkt, kan stille nødvendigt materiale til rådighed indenfor 1 time.

Vi tilbyder lagerhåndtering og distribution af næsten alle typer gods, værende industrigods, blomster samt frugt og grønt. Ligeledes tilbyder vi kørsel med kulde eller varme, alt efter varernes beskaffenhed. National distribution, men også Skandinavisk samt Sydeuropæisk vognmandskørsel tilbydes, i størst mulig udstrækning med Alex Andersens ca. 250 topmoderne lastbiler, alle udstyret med lift.

Alle former for pakkeopgaver, pick & pack samt lageropbevaring tilbydes på vores 3000 m2 store logistikterminal. Terminalen er frostfri og har en termostatstyret temperatur om vinteren på mellem +12 - + 16 grader Celcius. Vi er, fra den 1. juli 2014, i besiddelse af et mindre kølehus, hvor oplagring af kølegods kan tilbydes i kortere perioder.

Service

Service